Доброволци

Доброволци за дейността на АБС


Асоциация на българските села набира доброволци с желание да се включват в дейността на сдружението.

Наши инициативи са свързани с подкрепа на местното население в селата; събиране на помощи за крайно нуждаещи се; за възстановяване на архитектурни, религиозни, исторически и природни забележителности; за подкрепа на населението в селата следствие на природни бедствия; за възстановяване на традиционни дейности по опазване на културното и историческо наследство и др.

Доброволци, от които се нуждаем в момента


- Асоциация на българските села се нуждае от доброволци с много добри компютърни умения, които да ни съдействат да публикуваме онлайн обемна база данни с полезна информация за българските села

- Търсим доброволци, които да ни подпомогнат в популяризирането на дейността на асоциацията в различните Общини - за срещи с кметове на села, представители на читалища, местния бизнес - селскостопански фирми, обекти за селски туризъм и др.

- Нужно ни е съдействие от страна на журналисти за медиен мониторинг и изпращане на новини за българските села

- Имаме нужда от доброволен труд в областта на правото и местното самоуправление, с цел консултиране и подпомагане на населението в селата с адекватна информация

За допълнителна информация можете да ни изпратите  e-mail на officeabv-selo.bg