Инвестиции

Инвестиции в селата

Асоциация на българските села разполага с база данни от атрактивни за инвестиции имоти/проекти/дейности в следните сектори:
- земеделие
- животновъдство
- имоти в селата
- хотели и къщи за гости
- сграден фонд и ферми
- овощни градини и лозя
- производствени и преработвателни предприятия
- селскостопанска техника
- екология и рециклиране
- социални и здравни услуги
- възобновямеи енергийни източници
- интернет и ТВ инфраструктура
- иновационни и онлайн технологии


Асоциация на българските села приема заявки за добавяне на обекти/проекти в инвестиционните профили на селата от тук или създайте нов профил на село.

За публичен достъп до профилите на селата, съдържащи и елемент на инвестиционни профили вижте Каталог села.

ВАЖНО !
Асоциация на българските села предлага услуга по извършване на огледи на инвестиционни обекти. Организира групови посещения на инвеститори и срещи с местната власт и бизнеса. АБС има натрупан богат опит в представянето на инвестиционни възможности пред чуджестранни и български инвеститори.

инвестиции в селата - инвеститор за село

инвеститори разглеждат български сортове пшеница

инвестиции в нови предприятия на село

селски туризъм - инвестиции