Кампания 2014/2015

Асоциация на българските села (АБС) организира Национална информационна кампания под надслов "Българското село - бъдещето е в наши ръце!". През периода от 24.11.2014 до 10.02.2015 г. АБС ще посети 35 населени места в България, за да разясни възможностите за развитие и подобряване на условията за живот в селата. Информационните кръгли маси имат за цел да съберат на едно място кметове, кметски наместници, собственици на къщи за гости и хотели за селски туризъм и да се чуят техните проблеми, да се разяснят начините за подпомагане по ПРСР 2014-2020 и да се даде гласност по нуждите и проблемите на активните хора в българските села.

Кампанията има изцяло информационна насоченост. Ще сме благодарни на всеки, който има възможност да присъства, защото само от всеки от нас зависи да подобрим условията за живот в селата!


Хората за кампанията:

Божидара Димитрова, БНР                                                                      Таня Борисова, Фермер.БГ

Надяваме се, че нашата подкрепа                                                 Всеки един българин е отговорен за
ще допринесе за развитието на българските                                   запазването на българските ценности,
села, които са поставени в неравностойно                                       и традиции! Нека да се обединим и да
положение и ще стимулира младите хора да                                    докажем, че можем да помогнем за
не ги напускат, а да намерят смисъл и заетост                        реализацията на добри идеи в селата!      

Актуална програма - Работни срещи и дискусии на АБСВСИЧКИ СРЕЩИ СА С НАЧАЛЕН ЧАС 10.00 ч.

Пълен график за информационната кампания, която ще се проведе в 35 общини: 
( следете за обновяване на конкретните места на провеждане) :

24-и Ноември : Велико Търново , Община Велико Търново, Ритуална зала
25-и Ноември : Елена, в сградата на Община Елена
27-и Ноември : Велинград, в сградата на Община Велингрaд
28-и Ноември - Пазарджик, хотел Елбрус
02-и Декември - Бургас в Културен център "Морско казино" (срещу централния вход на Морска градина)
03-и Декември - Сливен, Община Сливен, Зала Май
04-и Декември - Котел, в сградата на Община Котел
05-и Декември - Стара Загора, в Голяма конферентна зала на хотел Железник (срещу Автогарата)

08-и Декември - Троян, в сградата на Община Троян
09-и Декември - Плевен, в хотел Сити
10-и Декември - Пловдив, улица Самара N7 - етаж 2 в сградата на Търговско промишлена камара
11-и Декември - Смолян, Зала 247 на община Смолян
12-и Декември - Кърджали, в сградата на Бизнес Инкубатор Кърджали - ул."Отец Паисий"12
15-и Декември - София - Конферентна зала 2 на Хотел Форум
16-и Декември - Благоевград, Сградата на общината, Зала 101
17-и Декември - Кюстендил, община Кюстендил, Заседателна Зала
19-и Декември - Ловеч, в сградата на Община Ловеч
22-и Декември - Свищов, в сградата на Община Свищов, Зала 1
12-и Януари - Варна, в сградата на Община Варна, Пленарна Зала
13-и Януари - Добрич, в сградата на Община Добрич, Заседателна зала на Общински съвет

15-и Януари - Хасково, Малка конферентна зала на хотел Ретро,  бул. „Освобождение“ 7
16-и Януари - Ямбол, в сградата на Община Тунджа, пл. Освобождение №1, ет.1

19-и Януари - Русе, в сградата на Община Русе, Пленарна зала
20-и Януари - Враца, Сградата на Община Враца, Заседателна зала
21-и Януари - Монтана, Младежки дом към Община Монтана, ет. 2 - заседателна зала

22-и Януари - Видин, в сградата на Община Видин, Медия център, партерен етаж
26-и Януари - Шумен, в сградата на Община Шумен, заседателна Зала 304
27-и Януари - Разград, в сградата на Община Разград, заседателна Зала 104
28-и Януари - Силистра, в сградата на Община Силистра, заседателна Зала 202
04-и Февруари - Карлово, в сградата на Община Карлово, зала Васил Караиванов
05-и Февруари - Попово, в Дом на културата - град Попово

06-и Февруари - Свиленград, в сградата на Общината, Заседателна зала ет.2
10-и Февруари - Сандански, в сградата на Община Сандански


ПРОГРАМА НА СРЕЩИТЕ:
09:30 - Посрещане и регистрация на гостите
10:00 – Откриване на Национална информационна кампания „Българското село – бъдещето е в наши ръце“
10:10 – Презентация на Асоциация на българските села – дейност, подпомагане и инвестиционни профили на селата
10:30 - Презентация - Възможностите за българските села по Програма за Развитие на Селските Райони (ПРСР) 2014-2020
- Земеделие и животновъдство
- Селски туризъм
- Инфраструктура в населените села
- Услуги за населението в селата
- Други
11:30 – Дискусия


За повече информация: office@abv-selo.bg ; 0877 33 77 33