Проектите за енергийна ефективност имат косвен ефект върху заетостта в селските райони

16.02.2017 г.
проекти - енергийна ефективност енергийна ефективност енергийна ефективност в големи предприятия
646
16.02.2017 г.
Реализацията на проекти за енергийна ефективност по ОПИК 2014-2020 имат косвен ефект върху заетостта в селските райони, особенно в предприятията в регионите на Сливен, Ямбол, Пловдив и Хасково, в които значителна част от работещите са от прилежащите селски региони.

До 19-и Май ще се приемат заявления за проекти за енергийна ефективност като допустимите сфери на дейност могат да реализират европроекти за енергийна ефективност на стойност до 2,5 млн.лв., а размерът на финансовата подкрепа е до 50%.

Сфери на финансиране:
“Добивна промишленост”.
“Преработваща промишленост”.
“Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на  газообразни горива”.
“ Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”.
“ Строителство”.