Добавяне на профил на село

Моля опишете максимално подробно информацията за вашето село!
Данните, които изпратите, ще бъдат прегледани от администратор преди да бъдат публикувани.
Ако имате въпроси: 0877 33 77 33; office@abv-selo.bg

Основни данни и контакти

*
*

  Демографски данни

  *

  Трудова заетост

  Образование

  Функционира ли детската градина?:*
  Функционира ли читалището?:*
  Наличе на интернет в читалището?:*
  Функционира ли училището?:*
  Наличе на интернет в училището?:*

  Здравеопазване

  Наличие на здравен пункт:*
  Лекар на пълен работен ден:*
  Лекар на повикване от друго населено място:*
  Наличие на стоматологичен каобинет:*

  Транспорт и комуникации

  Наличие на редовен автобусен транспорт:*
  Наличие на ЖП странспорт:*
  Пощенска служба:*
  Наличие на телефонна мрежа:*
  Наличие на покритие за мобилни телефони:*
  Наличие на кабелна телевизия:*
  Наличие на обществено достъпен интернет:
  Състояние на главните пътища в селото:*

  Има ли условия за развитие на екологично земеделие и животновъдство във вашето село?

  Отбележете най-подходящите области за развитие:*

  Възможности за инвестиции в сферата на селското стопанство във вашето село:*

  Имате ли вече чужди инвеститори във вашето село?*

  Какъв инвеститор предпочитате за вашето село?*

  Във вашето село, има ли достатъчно информация за Европейските изисквания и политиката за развитие в сферата на селското стопанство, селския туризъм, услугите, занаятите и др.икономически дейности в селата ?*

  Допълнителна информация

  Агробизнес
  Възможност за инвестиция в недвижими имоти
  Забележителности във вашето село
  Празници, фестивали, обичаи, събори
  Ако вашето село получи....